Behovet for flere studentboliger ved NMBU har vært stort de siste årene. SiÅs har jobbet hardt sammen med studentdemokratiet ved NMBU for å realisere bygging av flere boenheter til studentene. Regjeringen har lovet å gi SiÅs 95,3 millioner i tilskudd. Midlene skal brukes til å realisere byggetrinn 1, Nedre Pentagonvei 10-16 (nord for Veden). Byggingen av 266 hybler kan starte så snart Ås kommune har godkjent reguleringsplanen. Målet er fysisk byggestart på slutten av 2024.

Studentboliger mot Nedre Pentagonvei, Illustrasjoner fra Dyrø & Moen Arkitekter AS.

De nye boligene vil være hybler i kollektiv, inspirert av Skogveien. Byggeprosjektet vil ha høyt fokus på bærekraft, blant annet ved bruk av massivtre som bærende konstruksjoner i alle nybygg og tilbygg. Det planlegges innflytting i de nye boligene på Pentagon i august 2026. Dette vil gi trygghet for et godt botilbud og et flott bomiljø i årene fremover.