Kontakt info:

Rådhusplassen 29, 1434 Ås.

Her finner du oss

E-mail: helsestasjonen@as.kommune.no

Hjemmeside Helsestasjon for ungdom og studenter

Tlf: 64 96 22 40

Hos oss får du veiledning og hjelp ved spørsmål om: