Kontakt info:

Rådhusplassen 29, 1434 Ås.

Her finner du oss

Hjemmeside Helsestasjon for ungdom og studenter

E-mail: hfu@as.kommune.no

Tlf: 64 96 22 40