Har du litt for mye
å tenke på nå?

Sliter du med vanskelige tanker og følelser. Mistrivsel. Sorg. Psykiske vansker. Ensomhet. Spiseproblemer? Helsestasjonen for ungdom og studenter kan hjelpe deg.