Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) vil i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) bidra til et godt og unikt læringsmiljø med spesiell vekt på studentenes behov og medvirkning.

 

Dagens middag er avviklet med virkning fra 8.februar 2016.Banner: Kart til SiÅs

Bolig   Boksmia   Møte- og festlokaler

SiÅs Bolig ordner med plass å bo.

Studentboliger. Ny på Ås. Feilmelding - bolig. Gjesteboliger. Kontakt.

   

SiÅs Møte- og Festlokaler booker dine arrangementer.

Informasjon og henvendelser. Meny. Booking. Møterom. Festlokaler.

Kantiner   Idrett   Rådgivning

SiÅs Kantiner har god og billig mat.

Spisesteder. Matbestillingsskjema. Cateringmeny. Café Klubben.

   

- Når du trenger hjelp i studielivet.

Helsestasjon og leger. Kurs. Studentpresten. Nyttige telefonnumre.

 

Adresse: SiÅs, 1432 Ås. Tlf: 64 96 63 00. Faks: 64 96 63 15. E-post: Webmaster