Store begivenheter

Galla eller julebord?

Fest eller fødselsdag?

Velkommen til SiÅs selskapslokaler

Studentsamfunnet i Ås er et av funksjonalismens hovedverk i Norge og stod ferdig i 1934. Den opprinnelige delen av bygningen ble reist av studentene ved datidens NLH på dugnad. Etter en serie utvidelser de neste tiårene står Studentsamfunnet i Ås i dag som et flerbruksanlegg med kontorer og møterom, flere serveringslokaler for mat og drikke og tre konsertlokaler, hvorav Aud.Max. er blant Østlandets største i sitt slag.