Vi oppgraderer Eika Sportssenter så du skal få et bedre treningstilbud.

Det er planlagt mange endringer, gulv skal legges og nytt utstyr skal pakkes ut og monteres. Det betyr at treningstilbudet i uke 23 og 24 vil være redusert. Vi gjør vårt beste for at du skal ha mulighet til å trene men vi ber om forståelse for at noen områder sperres av og at vi må vurdere sikkerheten hele tiden.

I uke 24 blir det mye jobb med montering mandag-onsdag så vi håper at du overveier å ta økten din sist på uken i stedet.

Eika Sportssenter vil heretter fremstå enda bedre enn før og vi gleder oss til å ta nytt utstyr og ny indredning i bruk.

Takk for forståelsen!

Eika Sportssenter

Kirstine B Bakke

Virksomhetsleder trening. studenthelse og kommunikasjon