Spør anonymt og få svar fra helsepersonell. Studenter spør er utviklet av SiO og driftes av flere av studentsamskipnadene. Tjenesten ble skapt for å gjøre terskelen for å lufte bekymringer og spørsmål så lav som overhodet mulig. 

 

Klikk her for å lese mer eller stille spørsmål: 

https://www.studenterspor.no/