Leveranse utenfor Ås

- +

Oppstart kr 300,- + Kr. 3,- pr. km t/r for kjørte km utenfor Ås kommune

300