Du kan levere inntil én avfallsekk med avfall per besøk. Miljøbilen tar imot det du kan bære.  Avfall som du kan levere gratis hos Miljøbilen er:

  • Farlig avfall
  • Maling
  • EE-avfall (mindre gjenstander)
  • Metall
  • Glass- og metallemballasje
  • Tekstiler
  • Papp, papir og drikkekartong

Klikk her for å lese mer: 

https://folloren.no/levering-av-avfall/miljobilen/

Miljøbilen