– At flere har det bedre nå enn i 2021 under pandemien med strenge smittevernstitlak er positivt, samtidig så ser vi at andelen som rapporterer om dårlig psykisk helse og ensomhet øker sammenlignet med tidligere år. Dette er en negativ trend som har vedvart siden første gang SHoT-undersøkelsen ble gjennomført i 2010, sier student og styreleder Selma Sollihagen.

 Studentene, kommunen og SiÅs må samarbeide om tiltak til de som trenger det, sier AU-leder Jens Bartnes.

Ensomhet

Nesten 1/3 av alle studentene svarer at de savner noen å være sammen med, og 17% menn og 21% kvinner føler seg ofte eller svært utenfor. 

– Å føle på utenforskap og ensomhet kan være veldig vondt. Heldigvis finnes det mange sosiale tilbud og møteplasser her som vi studenter kan benytte. Ikke vær redd for å engasjere deg og bli med på det som finnes av sosiale tilbud, sier Sollihagen.

Inkluder dine medstudenter

Undersøkelsen viser at 18% menn og 17% kvinner som studerer i Ås ofte eller svært ofte føler seg isolerte.

– Jeg vil oppfordre studentene til å invitere med seg de du bor med eller studerer med til å bli med på arrangementer. Det er viktig å se sine medstudenter og vise omsorg for hverandre. Det er vi studenter som skaper nettverket mellom studenter, sier Sollihagen.

AU-leder Bartnes sier seg enig i at det er viktig å løfte blikket for å se sine medstudenter.

Noen trenger den ene invitasjonen for å tørre å bli med.

Alkoholforbruk

Alkoholforbruket hos studentene ved NMBU ligger under gjennomsnittet, men det er allikevel for mange som oppgir å ha en problemfylt alkoholbruk. Menn er i overtall (24%) og kvinner (10%). Mange oppgir å drikke over 10 enheter pr. gang de drikker.

Antall studenter ved NMBU som ikke drikker alkohol ligger på 12% hos kvinner og 14% hos menn sammenlignet med den nasjonale rapporten som viser 10 % hos begge kjønn. 31% menn og 12% kvinner svarer at de drikker månedlig eller sjeldenere.

– Det er interessant å se på antallet med studenter som oppgir at de ikke drikker eller sjeldent drikker alkohol. Det er også en betydelig andel som rapporterer om alkoholavhengighet. Det understreker hvor viktig det er med  tilbud som Studentlivssenteret, hvor studentmentorene arrangerer alkoholfrie arrangementer. Det tror jeg at er viktig at vi klarer å opprettholde, sier Sollihagen.

Les mer om aktivitetstilbudet til studentmentorene her: SiÅs Studentmentorer

Sjekk ut hvilke lag- og foreninger som finnes

Det finnes mange forskjellige lag- og foreninger som har noe som kan passe for enhver smak. Dette er en fin arena for å møte andre mennesker som man har noe til felles med.

– Det finnes noe for enhver smak. Det er viktig å få frem det mangfoldet som finnes av lag- og foreninger så alle kan finne noe de interesserer seg for, sier Bartnes.

Her kan du se en oversikt over lag- og foreninger: Lag og foreninger

Les mer om helse og trivsel ved NMBU her

Mental helse sin hjelpetelefon som kan kontaktes om man har akutt behov for noen å snakke med: Mental helse Hjelpetelefonen

Talsperson: Selma Sollihagen, Styreleder i Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs), e-post: selma.sollihagen@gmail.com, tlf.: 400 08 090

Om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT 2022)

  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2022) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2022.
  • Undersøkelsen er besvart av nær 60 000 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse som legges frem 09.09.2022. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2018.