I år har Studentmentorene et litt annerledes opplegg enn tidligere. Hver torsdag mellom kl. 18.00-21.00 arrangerer de Åpent hus på Studentlivssenteret, hvor de vil ha forskjellige aktiviteter. Disse aktivitetene kan være tegning, sying, quiz, osv. Felles for hvert arrangement er at det vil være mulig å komme innom for å delta på aktiviteten, eller gjøre sitt eget. Om dette enten er å male, strikke eller bare drikke te så er alt innafor! Følg med på Facebook for hvert event, for her blir det mye gøy. Velkommen! 

SiÅs Studentmentorer