• Skogveien 22 / 24 / 26 / 28: fellesvaskeri i Skogveien 22 og 28

 • Skogveien 25 / 27: fellesvaskeri i Skogveien 22 og 28

 • Skogveien 29 og Utveien 26: fellesvaskeri i Skogveien 22 og 28

 • Utveien 6: vaskeri i hus G

 • Kaja studentboliger: 1 vaskemaskin i kjeller i hvert hus

 • Kajaveien 15: fellesvaskeri i hus A

 • Pentagon: fellesvaskeri i kjelleren i blokkene Mølla, Kringla, Inferno, Hemsen og Børsen

 • Fougnerbakken: fellesvaskeri i kjelleren

 • Rådhusplassen - fellesvaskeri i kjeller i nr 13

 • Palisaden - fellesvaskeri i kjeller i Krona og Verket. Beboere i Saga, Høvleriet, Barken og Veden har tilgang til vaskeri i Kringla

 • Pomona - kjellerinngang i 25D

 

Tilgang til og bruk av fellesvaskerier for samtlige studentboliger faktureres etter følgende satser:

 • Hybel; kr 50,- pr måned

 • Dublett; kr 100,- pr måned

 • Familieleilighet; kr 150,- pr måned

Dette gir fri tilgang til og bruk av vaske- og tørkemaskiner/rom for leietakere i studentboligene.

OBS: Bestemmelsene om vaskeri er tatt inn i kontrakt og er derved en del av leiekontrakten.