SiÅs har avtale med Securitas vedrørende vakthold ved SiÅs sine studentboligområder.

Securitas er tilgjengelig hele døgnet for assistanse. Securitas utfører bomiljøvakthold ila. kveld/natt ved alle studentboligområdene.

Studentene kan ringe hvis det er behov for assistanse mht festbråk etc. De kan også ta kontakt med  vekter hvis de har behov for en samtale.

Døgnbemanned telefon for studenter: 98 69 11 13