Kanaloversikt TV-anlegg SiÅs:

Analoge kanaler
NRK 1K 8196,25 MHz
NRK 2K12224,25 MHz
NRK Super/NRK 3S14252,25 MHz
TV 2 K 5175,25 MHz
TVNS16266,25 MHz
TV 3S13245,25 MHz
CNNK 7189,25 MHz

Det er mulighet for tilleggskanaler ved å bruke Riks-TV boks, eller flatskjerm med innebygd riks-TV mottaker - Kobles til det eksisterende antenneuttaket.

 

På noen flatskjermer med innebygd Riks-TV mottaker må frekvensene legges inn manuelt.

Riks-TV kanaler
Riks-TVS21306 MHz
Riks-TVS23322 MHz
Riks-TVS25338 MHz