Ønsker du å lære mer effektivt og få bedre karakterer? Vil du finne ut hvordan du kan få frem det beste i deg som student, uten å ofre all fritid? Da er dette boken for deg.

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/superstudent-uf.html