Hvordan lykkes du som student? Og hvordan gjør du studietiden din til en positiv, inspirerende og lærerik periode i livet?
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Studer-med-maal-og-mening