Er en serie som gir deg kunnskap, råd og tips om hvordan du kan mestre kravene som stilles til deg som student. Hvert hefte i serien tar for seg ett tema, og du kan lese ett eller flere hefter avhengig av hvilke behov du har.  

 

LES SMART

Dette heftet hjelper deg å utvikle faglig forståelse når du leser fagtekstene, og å sette ord på kunnskapen din.
 

OVERLEV I PRAKSIS

Dette heftet vil hjelpe deg å trives, delta og lære mest mulig i praksisperiodene.
 

SKRIV SMART

Vil du forsikre deg om at du er på rett vei, eller trenger du hjelp til å komme deg videre i studiet?
 

TA ORDET

Vil du forsikre deg om at du er på rett vei, eller trenger du hjelp til å komme deg videre i studiet?
 

STUDER MED NORSK SOM ANDRESPRÅK

Når du studerer, er språket det viktigste læringsverktøyet du har
 

TENK KRITISK OG REFLEKTERT

Vil du forsikre deg om at du er på rett vei, eller trenger du hjelp til å komme deg videre i studiet?