Åpningstider
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
DAGTIDFOR TID, HENVEND DEG I RESEPSJONEN
DAGTID
DAGTID
16.00 - 16.30NMBU-BIL FOTBALL
16.30 - 17.00NMBU-BIL FOTBALL
17.00 - 17.30RUGBYNMBU-BIL FOTBALLFOTBALL HRUGBY/FOTBALL DFOTBALL H
17.30 - 18.00RUGBYFOTBALL DFOTBALL HRUGBY/FOTBALL DFOTBALL H
18.00 - 18.30RUGBYFOTBALL DFOTBALL HRUGBY/FOTBALL DFOTBALL H
18.30 - 19.00FOTBALL HFOTBALL DULTIMATE FRISBEEAUSTR. FOTBALL
19.00 - 19.30FOTBALL HAUSTR. FOTBALLULTIMATE FRISBEEAUSTR. FOTBALL
19.30 - 20.00FOTBALL HAUSTR. FOTBALLULTIMATE FRISBEEAUSTR. FOTBALL
20.00 - 20.30FOTBALL HAUSTR. FOTBALL
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30