Åpningstider
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
DAGTIDFOR TID, HENVEND DEG I RESEPSJONEN
DAGTID
DAGTID
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 20.30
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30