Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) tilbyr ca 500 hybler, hovedsakelig på Pentagon, til nye studenter på NMBU. Hybler tildeles fortløpende fra 1. mai. Kontrakt løper fra 1. juli. 

På unialltid/boligtorget ser du en oversikt over alle SiÅs' boliger - også de som ikke er ledige. Hvis du har søkt på en bolig som ikke er ledig, vil vi endre på søknaden og tildele deg en annen ledig bolig. Når hybel er tildelt vil du få beskjed (sms/e-post) om at leiekontrakt er klar til signering på Din Side på Boligtorget.

Leiekontrakten signeres med bank ID eller ved; print, signer, skann og  last opp til Boligtorget. Frist for signering er 48 timer etter mottatt melding/kontrakt. Hvis kontrakt ikke er signert innen fristen faller tilbud om hybel bort.

Søk bolig her: Unialltid/Boligtorget

(bruk Firefox - Unialltid støtter ikke internet explorer)

 

Hvis du ikke blir tatt opp ved NMBU gi oss beskjed på e-post: utleie@sias.no

Du vil motta husleie frem til boligen er tildelt en ny student - minimum 1 mnd. leie.

Husleie

Husleie betales fra kontraktstart på efaktura eller Din Side på Boligtorget. Du får melding når første husleie er klar til betaling.

Mer info her

Kontrakt til gjennomlesing, oversikt over husleier, reglement og boregler finner du her.