Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) tilbyr ca 500 hybler, hovedsakelig på Pentagon, til nye studenter på NMBU. Hybler tildeles fortløpende fra 01.05.2018. Kontrakt løper fra 01.07.2018. Dersom du har søkt på en bolig som ikke er ledig vil vi endre din søknad og tildele deg bolig. Når hybel er tildelt vil du motta et varsel om at leiekontrakt ligger klar til signering på Din Side på Boligtorget.

Leiekontrakten signeres med bank-id eller ved; print, signer, skann og last opp til Boligtorget. Frist for signering er 48 timer etter mottatt melding/ kontrakt. Hvis kontrakt ikke er signert innen fristen faller tilbud om hybel bort.

Dersom du ikke blir tatt opp ved NMBU gi oss beskjed på e-post: utleie@sias.no

Du vil motta husleie frem til boligen er tildelt en ny student - minimum 1 mnd. leie.

Husleie

Husleie betales fra kontraktstart på efaktura ellerDin Side på Boligtorget.

Du får melding når første husleie er klar til betaling.

Mer info her

Kontrakt til gjennomlesing, oversikt over husleier, reglement og boregler finner du her.