PRODUKTER OG TJENESTER   
Svart/hvit-kopiering og utskrift pr. sideSTUDENTNMBUEKSTERNE
A4 Utskrift/kopiering kr. 1,- kr. 1,- kr. 2,00

A3 Utskrift/kopierng

 kr. 2,50 kr. 2,50 Som NMBU
Bekreftede kopier kr. 10,-  
    
    
Fargekopimaskinen, kopiering og utskrift pr. sideSTUDENTNMBUEKSTERNE
A4-fargerkr.   5,- kr.  5,-Som NMBU
A3 fargerkr.   9,- kr. 12,- 
    

Oppstart/filbehandling

kr. 100,- kr. 120,- 
    
Innbinding ved utskriftSTUDENTNMBUEKSTERNE
Innbinding i plast: kr. 100,- kr. 100,-Som NMBU
Spiralinnbinding i plast A4: kr. 100,- kr. 100,-Som NMBU
Spiralinnbinding i plast A3: kr. 100,- kr. 100,-Som NMBU
Kun innbinding kr. 100,-  

 

   
LamineringSTUDENTNMBUEKSTERNE
A4-plastlaminering: kr. 25,00 kr. 25,00Som NMBU
A3-plastlaminering: kr. 30,00 kr. 30,00Som NMBU