Parkering ved gjesteboligene

Parkering ved gjesteboligene krever parkeringstillatelse. For å få tillatelsen, må SiÅs først ha mottatt registreringsnummeret på bilen og bekreftet at bilen er registrert. Parkering er gratis. SiÅs parkeringstillatelse gjelder kun ved våre boliger. Dersom du ikke har parkeringstillatelse, er det mulig å parkere på NMBUs gjesteparkering enten ved Eika Sportssenter eller vest for Bioteknologibygget.