SiÅs har parkeringsplasser for bil/MC i: Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Kaja studentboliger, Skoggården/Fougnerbakken, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden. 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, merket HC:

2 i Skogveien

1 på Palisaden

1 på Pomona

1 i Kajaveien 15

El-bil:

Skogveien - 10 ladepunkter, hvorav 6 har tidsbegrenset/pliktig lading.

Gjesteparkering/Korttid/Inn-og utflytting:

Easy park – kan parkere på alle plasser – der det er skiltet - hvis man har betalt.

 

Du registrerer og vedlikeholder parkeringsavtaler her: https://ostlandske-permit.giantleap.no/user

Parkering koster kr 100,- pr/mnd eller kr 500,- pr/6 mnd.

Du vil bli bedt om å oppgi kundenummer - det er ditt kundenummer hos SiÅs. Du finner det over navnet ditt på kontrakten og fakturaen.

Parkering er gyldig fra registrering og for den perioden du har inngått avtale.

Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde din parkeringsavtale.

Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område.

Det er lov å stoppe foran inngang for av-/pålessing.

Overtredelse av parkeringsbestemmelsene medføre bot.

 

På kveld, natt, helger og helligdager er det anledning til å parkere på NMBUs parkeringsplasser.