SiÅs har parkeringsplasser for bil/MC for leietakere følgende steder: Skogveien (fra august 2021), Utveien 6, Kajaveien 15, Kaja studentboliger, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden. Ved Frydenhaug barnehage er 10 plasser reservert til SiÅs familieboliger inntil nye p-plasser i Skogveien tas i bruk i 2021.

Fra 1 juli 2021 vil parkering koste kr 100,- pr måned. Inntil den selvbetjente parkeringsapplikasjonen er tilgjengelig for leietakerne på denne nettsiden, er det fortsatt gratis å parkere forutsatt at du har gjort følgende; 

  • Leietakere som ønsker parkeringstillatelse må sende e-post til: utleie@sias.no og oppgi navn og registreringsnummer på bilen - senest 2 virkedager før ankomst.

  • Elektronisk parkeringstillatelse er gyldig fra mottatt bekreftelse på e-post og frem til nøkkel innleveres ved utflytting.

  • Det det tildeles kun parkeringstillatelse for ett kjøretøy pr. leietaker.

  • Overtredelse av parkeringsbestemmelsene medføre bot. Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område.

  • Parkering kun ved inn-/utflytting: vennligst benytt gjesteparkering v/ Palisaden. Betales med SMS. Det er lov å stoppe foran inngang for av-/pålessing - se skilting. 

  • SiÅs har ikke tilbud om lading til el-bil.