SiÅs Bolig har parkeringsplasser for leietakere i Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Kaja studentboliger, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden.

  • Studenter som disponerer egen bil må sende e-post til: utleie@sias.no og oppgi navn og registreringsnummer på bilen - senest 2 virkedager før ankomst.

  • Elektronisk parkeringstillatelse er gyldig fra mottatt bekreftelse på e-post og frem til nøkkel innleveres ved utflytting.

  • Det det tildeles kun parkeringstillatelse for ett kjøretøy pr. student.

  • Overtredelse av parkeringsbestemmelsene medføre bot. Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område.

  • Parkering kun ved inn-/utflytting: vennligst benytt gjesteparkering v/ Palisaden eller Skogveien. Betales med SMS. Det er lov å stoppe foran inngang for av-/pålessing - se skilting. 

  • De som bor i Skogveien kan skrive seg på en liste for å få tildelt parkeringsplass med strømuttak for motorvarmer.

  • SiÅs har ikke tilbud om lading til el-bil.