Parkeringsoversikt Campus Ås

Oversiktskart over parkeringsområder på Campus (PDF, 595KB)

 

Bilparkering ved studentboligene

SiÅs Bolig har parkeringsplasser for leietakere i Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden.

  • Studenter som disponerer egen bil må sende e-post til: utleie@sias.no og oppgi registreringsnummer på bilen.

  • Elektronisk parkeringstillatelse er gyldig fra mottatt bekreftelse på e-post.

  • Det det tildeles kun parkeringstillatelse for et kjøretøy pr. student.

  • Parkering uten tillatelse vil medføre bøtelegging. Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område. 

  • De som bor i Skogveien kan skrive seg på en liste for å få tildelt parkeringsplass med strømuttak for motorvarmer.

 

Gjesteparkering

På Palisaden og i Skogveien er det tilgjengelig gjesteparkering med betaling via sms.

Se informasjonsskilt ved parkeringsplassene.
 

Sykkelparkering

Vi ber om at de plasser som er oppmerket for sykkelparkering brukes.

 

Parkering NMBU