Parkeringsoversikt Campus Ås

Oversiktskart over parkeringsområder på Campus (PDF, 595KB)

 

Bilparkering ved studentboligene

SiÅs har parkeringsplasser for bil/MC i: Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Kaja studentboliger, Skoggården/Fougnerbakken, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden. 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, merket HC:

2 i Skogveien

1 på Palisaden

1 på Pomona

1 i Kajaveien 15

El-bil:

Skogveien - 10 ladepunkter, hvorav 6 har tidsbegrenset/pliktig lading.

Gjesteparkering/Korttid/Inn-og utflytting:

Easy park – kan parkere på alle plasser – der det er skiltet - hvis man har betalt.

 

Du registrere og vedlikeholder parkeringsavtaler her: https://ostlandske-permit.giantleap.no/user

Parkering koster kr 100,- pr/mnd eller kr 500,- pr/6 mnd.

Du vil bli bedt om å oppgi kundenummer - det er ditt kundenummer hos SiÅs. Du finner det over navnet ditt på kontrakten og fakturaen.

Parkering er gyldig fra registrering og for den perioden du har inngått avtale.

Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde din parkeringsavtale.

Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område.

Det er lov å stoppe foran inngang for av-/pålessing.

Overtredelse av parkeringsbestemmelsene medføre bot.

 

Sykkelparkering

Vi ber om at de plasser som er oppmerket for sykkelparkering brukes.

 

Parkering NMBU