Dette er en praktisk guide til hvordan man skriver masteroppgave i juss. Du føres gjennom hele skriveprosessen fra valg av tema til sluttføring og innlevering.

Les mer her