Vi legger meget stor vekt på at uvedkommende ikke skal få tilgang til studentenes post:

Vi ber derfor om legitimasjon når vi må levere ut post direkte.
Har du glemt nøkkelen? Vi har dessverre ikke kapasitet til å hente posten for deg.
Har du mistet nøkkelen, kan du få en ny fra vårt kontor i Smia hos SiÅs Bolig.