Her får du del i et helhetlig læringsmiljø der faglig utvikling går hånd i hånd med utvikling av det hele menneske. Ditt eget engasjement - også i utenomfaglig virksomhet - vil være avgjørende for resultatet.
 Det er i studentmiljøet ved NMBU 60-70 ulike foreninger og lag som hver for seg og i samspill utgjør et unikt fritidstilbud med rikelige utfordringer for de fleste. Studentsamfunnet i Ås er den eldste og kraftigste medlemsorganisasjonen. Studentsamfunnet eier bygningen som danner rammen om de fleste kulturaktivitetene i miljøet.
Studentsamskipnaden i Ås ble opprettet i 1955, og er hjemlet i lov av 28.6.96 Om Studentsamskipnader. Vår strategiske plan for 2002-2006 bærer tittelen «Studenten i sentrum», og her er vår visjon formulert:
 
«Studentsamskipnaden i Ås skal være en fremragende servicebedrift som skal bidra til å gjøre Universitetet for miljø- og biovitenskap til landets mest attraktive lærested.»
 
Studentsamskipnaden i Ås driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner / restaurant og utleie av møte- og festlokaler. SiÅs skal gjøre sitt beste for at hverdagen din som student blir god. Mer om dette kan du lese på disse sider. Og mer til kan du lese i «ABC for Thorvald og Thora» som alle Ås-studentene får etter opptak ved NMBU.
 
 
Vennlig hilsen
Pål Magnus Løken, fungerende adm. direktør