På Boligtorget kan du:

  • Søke om bolig - du ser alle SiÅs' sine boliger her, også de som ikke er ledige i øyeblikket

  • Se og signere din kontrakt

  • Endre dine brukeropplysninger

  • Se økonomisk status og fakturaer

  • Betale dine regninger med bank- eller kredittkort

  • Sende inn melding om feil og mangler ved boligen

  • Si opp kontrakten

Se våre boliger på Unialltid/Boligtorget

(Bruk Firefox - Unialltid støtter ikke internet explorer)