Det er ikke tillatt med dyr i våre boliger, men det er mulig å søke om hundehold i noen få hybler. Søknad sendes til: utleie@sias.no.