Alle kontrakter starter 1.juli med mindre boligen blir ledig på et senere tidspunkt. Dette innebærer også at husleie løper fra samme dato.