Uni alltid Boligtorget er en webportal SiÅs Bolig bruker for å kommunisere med leietakere. Her kan du søke om bolig, signere og se dine kontrakter, betale husleie og se dine fakturaer, melde feil eller mangler til vaktmester etc.