Kontakt kjøkkenet
Telefon: 64 96 63 21/22 eller e-post: matbestilling@sias.no