Fastlegetelefonen:

810 59 500

Fastlegeordningen på nett:

www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.aspx

Kontaktinfo til legene i Ås:

www.as.kommune.no/index.php

Akutt legehjelp:

For akutt legehjelp etter klokken 16.00 og i helgene, ring Follo legevaktsentral: 64 87 19 30 evt. nødnummer 113. Dersom du ikke har fastlege i Ås, men allikevel har behov for å snakke med lege, kan du kontakte Follo legevaktsentral for å få informasjon om hvilken fastlege som har dagvakt.
 

Psykiatri:

Folloklinikken 64 85 20 00, Akutt-team 64 85 22 30. Etter kl.16.00: 911 09 242.