Vårt hyggelige bofellesskap er ute etter en ny jente. Til sammen bor det seks jenter her. Tre av de som har bodd her før skal fortsette, og tre nye skal inn. Alle som leier her er studenter. Dette er en utlysning for det ene rommet som fremleies høsten 2018, med mulighet for å leie noen måneder på våren 2019. Dette er et sosialt kollektiv, med god plass i fellesarealene. Det er fri bruk av plenen rundt huset. I tillegg har leiligheten en terrasse med sol mesteparten av dagen. Depositum er åpen for diskusjon. Bare ta kontakt om du vil ha mer informasjon, eller om du vil ha en visning. :)

1
10
4500
13500
Skoleveien 6B
1430 Ås
1
01.08.2018 Strøm og internett er inkludert. Leies fullt møblert.
Linn Tabita Milde
47678377
linn_m93@hotmail.com