Populært kollektiv for totalt 7 studenter i gå eller sykkelavstand til NMBU. 300 meter til buss mot Ås, Oslo eller Gardermoen. Huset er ett av 4 bokollektiv på et romslig tun, og det er et rolig og hyggelig studentmiljø på tunet for rundt 20 studenter. Velkommen!

1
12
4200
0
Kvestadveien 9
1430 Ås
7
01.06.2018 Internett og tv.
Bjørg og Eivind Strøm
90201753
be-strom@online.no