Første husleie beregnes etter innflytting. Senere vil du motta faktura mellom 15. og 20. i hver mnd. For mere informasjon vedr. betaling, frister, e-faktura etc. se: husleie