Det er ikke tillatt med dyr i våre boliger, men det er mulig å søke om hundehold i noen få hybler. Søknad sendes på utleie@sias.no.