Du må umiddelbart si i fra til SiÅs Bolig via utleie@sias.no. Vi vil finne en ny leietaker som kan ta over så fort som mulig. Du må betale leie frem til det har flyttet inn en ny student. Jo tidligere du sier i fra, dess større sjanse for at vi finner en ny leietaker.