Du har blitt tildelt en åpen kontrakt. Det vil si at du blir tildelt et spesifikt rom når du kommer for å hente nøkkel og flytte inn. Vi har mange hybler som er helt identiske og ofte ønsker venner å bo i samme kollektiv. At kontraktene ikke er spesifisert på rom gjør det enklere å fordele studentene der de ønsker det selv.