Åpningstider
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00NIBIO (11.45)
12.00 - 13.00NIBIO
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00NMBU-TANMBU-BIL (15.30)NMBU Ansatt NMBU-BIL (15.30)
16.00 - 16.30INNEBANDY MIXNMBU-BILBASKETBALLNMBU-BILVOLLEYBALL
16.30 - 17.00INNEBANDY MIXNMBU-BILBASKETBALLVOLLEYBALLVOLLEYBALL
17.00 - 17.30INNEBANDY MIXBADMINTON/RUGBYBASKETBALLVOLLEYBALLVOLLEYBALL
17.30 - 18.00INNEBANDY MIX BADMINTON/RUGBYINNEBANDY DVOLLEYBALLBASKETBALL
18.00 - 18.30FOTBALL DBADMINTON/RUGBYINNEBANDY DVOLLEYBALLBASKETBALL
18.30 - 19.00FOTBALL DVOLLEYBALLINNEBANDY DFOTBALL HBASKETBALL
19.00 - 19.30FOTBALL DVOLLEYBALLINNEBANDY HFOTBALL HULTIMATE FRISBEE
19.30 - 20.00FOTBALL HVOLLEYBALLINNEBANDY HFOTBALL HULTIMATE FRISBEE
20.00 - 20.30FOTBALL HINNEBANDY HULTIMATE FRISBEE
20.30 - 21.00FOTBALL HSTENGT
21.00 - 21.30STENGTSTENGTSTENGTSTENGT
21.30 - 22.00
22.00 - 22.30