• Ingen bindingstid
  • Gratis frys i 1 måned
  • Du må kunne vise at du er samboer/barn over 18 år som deler adresse med en student eller ansatt ved NMBU
  • Avtalegiro må opprettes
  • Avtalen fortsetter til skriftlig oppsigelse foreligger
  • Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt
  • Betaling ved innmeldelse gjelder resten av inneværende måned + neste måned

549 kr/mnd

Velg dette medlemskapet og meld deg inn!

BLI MEDLEM