• Ingen bindingstid
  • Gratis frys i 1 måned
  • Betalt semesteravgift til en studentsamskipnad i Norge må fremvises
  • Avtalegiro må opprettes
  • Avtalen fortsetter til skriftlig oppsigelse foreligger
  • Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt
  • Betaling ved innmeldelse gjelder resten av inneværende måned + neste måned

549 kr/mnd

Velg dette medlemskapet og meld deg inn!

BLI MEDLEM