Hvis du har gått i behandling tidligere for psykisk helse, f.eks. på DPS bør du drøfte med fastlegen din hva som er riktig behandling for deg nå.

Vi oppfordrer deg som er NMBU student til å melde flytting til Ås kommune og til å sørge for at du har en fastlege i området. Informasjon om hvordan du bytter på fastlege; www.helsenorge.no

Hvis det haster, er nærmeste legevakt alltid åpent. Tlf. 116117. Eventuelt nødnummer 113.

Mental Helses Hjelpetelefon for studenter: Tlf 116123 med direkte innvalg #3 (åpent 1700 til 0700 - kveld/natt) - Studenttelefonen.