Bli med på Vaffeltorsdager kl. 15.15 hos SiT i Urbygningen:

4. mai – Eksamensstress
11. mai – Stress ned

Vel møtt!
Foredragene vil være på norsk.

 

Vaffeltorsdag