I forbindelse med gjenåpning av Campus og midler fra Stortinget, lanserer SiÅs nå et nytt Trivselsfond. Sosiale foreninger, idrettslag og bofellesskap kan nå søke om støtte til arrangement/tiltak/prosjekt for våren 2022.

Vårt overordnede mål er å inkludere, skape gode sosiale arenaer og varige vennskap, og Trivselsfondet er et ledd i dette. 

Kriteriene er noe endret siden i fjor, så les dokumentene om Trivselsfondet og retningslinjene for tildeling av midler før du laster ned søknadsskjemaet. Du finner alt her som vedlegg.