Åpningstider
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
08.00 - 09.00ÅS VGSÅS VGS ÅS VGS ÅS VGSÅS VGS
09.00 - 10.00ÅS VGS (09.20)ÅS VGS ÅS VGSÅS VGSÅS VGS (09.20)
10.00 - 11.00ÅS VGS (11.15)ÅS VGS (11.15)ÅS VGS (11.15)
11.00 - 12.00ÅS VGS
12.00 - 13.00ÅS VGS (11.45)ÅS VGSÅS VGSÅS VGS (12.45)
13.00 - 14.00ÅS VGS (13.15)ÅS VGSÅS VGSÅS VGS (14.15)
14.00 - 15.00ÅS VGSÅS VGS
15.00 - 16.00NMBU-TANMBU Ansatt (20.09.17-15.05.18)NMBU-BIL (15.30)
16.00 - 16.30NMBU-BILBADMINTONNMBU-BILVOLLEYBALL
16.30 - 17.00INNEBANDY D NMBU-BILBADMINTONBADMINTONVOLLEYBALL
17.00 - 17.30INNEBANDY DHÅNDBALL HVOLLEYBALLBADMINTONVOLLEYBALL
17.30 - 18.00INNEBANDY DHÅNDBALL HVOLLEYBALLBADMINTONBASKETBALL
18.00 - 18.30INNEBANDY HHÅNDBALL HVOLLEYBALLHÅNDBALL DBASKETBALL
18.30 - 19.00INNEBANDY HHÅNDBALL DVOLLEYBALLHÅNDBALL DBASKETBALL
19.00 - 19.30INNEBANDY HHÅNDBALL DINNEBANDY FHÅNDBALL DBASKETBALL
19.30 - 20.00VOLLEYBALLHÅNDBALL DINNEBANDY FHÅNDBALL HBADMINTON
20.00 - 20.30VOLLEYBALLBADMINTONINNEBANDY FHÅNDBALL HBADMINTON
20.30 - 21.00VOLLEYBALLBADMINTONINNEBANDY FHÅNDBALL HSTENGT
21.00 - 21.30VOLLEYBALLBADMINTONBASKETBALL
21.30 - 22.00BASKETBALL
22.00 - 22.30BASKETBALL