Åpningstider
TIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
08.00 - 09.00ÅS VGSÅS VGS ÅS VGS ÅS VGSÅS VGS
09.00 - 10.00ÅS VGSÅS VGS ÅS VGS (09.30)ÅS VGS ÅS VGS 
10.00 - 11.00ÅS VGSÅS VGS ROBOTNIKÅS VGS (10.15)ÅS VGS (10.15)
11.00 - 12.00ÅS VGS NIBIO (11.45)ROBOTNIK
12.00 - 13.00ÅS VGS NIBIOÅS VGSÅS VGS 
13.00 - 14.00ÅS VGS (13.30)ÅS VGS ÅS VGSÅS VGS (12.45)
14.00 - 15.00ÅS VGSÅS VGS ÅS VGS (14.15)
15.00 - 16.00NMBU-TANMBU-BIL (15.30)NMBU Ansatt NMBU-BIL (15.30)
16.00 - 16.30INNEBANDY MIXNMBU-BILBASKETBALLNMBU-BILBADMINTON
16.30 - 17.00INNEBANDY MIXNMBU-BILBASKETBALLVOLLEYBALLBADMINTON
17.00 - 17.30INNEBANDY MIXBADMINTON/RUGBYBASKETBALLVOLLEYBALLBADMINTON
17.30 - 18.00INNEBANDY MIX BADMINTON/RUGBYINNEBANDY DVOLLEYBALLBASKETBALL
18.00 - 18.30FOTBALL DBADMINTON/RUGBYINNEBANDY DVOLLEYBALLBASKETBALL
18.30 - 19.00FOTBALL DHÅNDBALL DINNEBANDY DHÅNDBALL HBASKETBALL
19.00 - 19.30FOTBALL DHÅNDBALL DINNEBANDY HHÅNDBALL HULTIMATE FRISBEE
19.30 - 20.00FOTBALL HHÅNDBALL DINNEBANDY HHÅNDBALL HULTIMATE FRISBEE
20.00 - 20.30FOTBALL HHÅNDBALL HINNEBANDY HHÅNDBALL DULTIMATE FRISBEE
20.30 - 21.00FOTBALL HHÅNDBALL HFOTBALL HHÅNDBALL DSTENGT
21.00 - 21.30VOLLEYBALLHÅNDBALL HFOTBALL HHÅNDBALL D
21.30 - 22.00VOLLEYBALLFOTBALL H
22.00 - 22.30VOLLEYBALLFOTBALL H