• Før utflytting skal boligen og fellesarealet ryddes og vaskes: Se sjekkliste (PDF, 19KB)

  • Avtal vaskekontroll på: renhold@sias.no senest 1 uke før utflytting.
    Mangelfullt renhold vil bli belastet med min. kr. 500,-.

  • Leietaker må fylle ut sjekkliste for utflytting senest 14 dager før planlagt utflytting.

  • Sjekklisten ligger på Din Side på Boligtorget.