Du vil i god tid før utflytting motta sjekkliste-for-utflytting på Din Side på Boligtorget.

Sjekklisten må fylles ut 14 dager før planlagt utflytting.