• Utflytting skal skje før kl. 12.00 samme dag som leiekontrakten opphører, hvis ikke annet er avtalt.

  • Før utflytting skal boligen og fellesarealet ryddes og vaskes: renhold (PDF, 19KB)

  • Avtal vaskekontroll på: renhold@sias.no senest 1 uke før utflytting.
    Mangelfullt renhold vil bli belastet i hht kontrakt/generell informasjon med min. kr. 1.000,-.

  • Alle private gjenstander skal fjernes. Husk å tømme boden.

  • Husleie og vaskeri skal være oppgjordt ved utflytting.

  • Leietakere som ikke flytter ut i hht kontrakt, vil få krav om husleie for ekstra botid inntil nøkkel er levert, se leiekontrakt.

  • NB. Dersom du flytter utenom våre åpningstider,kan du levere nøkkel i brevsprekken i døren på baksiden av Smia, SiÅs Bolig, Høyskoleveien 2.