• Leieforholdet kan sies opp skriftlig med tre måneders varsel fra den 15. eller siste dag i måneden.

  • Oppsigelse gjøres på Boligtorget.