• Leieforholdet er uoppsigelig frem til 31.12 - planlegger du å flytte 31.12, må leiekontrakten sies opp før 30.09.

  • Leiekontrakter med utløpsdato utover 31.12, kan sies opp med tre måneders varsel fra den 15. eller siste dag i måneden.

  • Oppsigelse gjøres på Boligtorget.