Når du har flyttet inn vil du finne en sjekkliste-for-innflytting på Din Side på Boligtorget.

Sjekklisten må fylles ut senest 1 uke etter innflytting.