• Innflytting skjer etter kl. 12.00 den dagen kontrakten starter.

  • Dersom du ankommer senere enn kontraktstart, gi melding til utleie@sias.no

  • Alle leieforhold reguleres i egen leiekontrakt m/ vedlegg.

  • Nøkkel hentes hos SiÅs Bolig på Smia, se kart

  • Leietaker må fylle ut sjekkliste for innflytting senest 1 uke etter innflytting.

  • Sjekklisten finner på Din Side på Boligtorget.