Er du i en livssituasjon som tilsier at du har behov for en tilpasset bolig? Trenger du familieleilighet eller parleilighet (dublett)? Har du andre behov som tilsier at du trenger tilpasset bolig?
SiÅs har et begrenset antall boliger til familier, par og personer med behov for tilrettelagt bolig. Vennligst ta kontakt med oss så tidlig som mulig: utleie@sias.no