Er du i en livssituasjon som tilsier at du har behov for en tilpasset bolig? Trenger du familieleilighet eller parleilighet (dublett)? Har du andre behov som tilsier at du trenger tilpasset bolig ?
SiÅs har et begrenset antall boliger til familier, par og personer med behov for tilrettelagt bolig. Vennligst ta kontakt med oss så tidlig som mulig: utleie@sias.no